Quản lý quỹ

IEXS - PAMM

Phân bổ linh hoạt các tỷ lệ rủi ro
Chính sách bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư
Linh hoạt lựa chọn giải quyết theo chu kỳ thu nhập
Liên hệ với nhóm của chúng tôi

Rủi ro và Lợi nhuận

Một loạt các mô hình phân phối làm cho việc phân bổ vốn hợp lý hơn.

Dễ sử dụng

X-PAMM chỉ thiết lập hai loại tài khoản, đơn giản hóa hệ thống và tạo điều kiện sử dụng.

Hỗ trợ khách hàng

Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hoạt động 24/5 để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn.

Kế hoạch giao dịch trưởng thành

Kế hoạch đầu tư tùy chỉnh. Cơ chế tạo lợi nhuận hai chiều, lợi nhuận giao dịch và lợi nhuận đầu tư

Hỗ trợ khách hàng miễn phí
Kèm theo các tổ chức chuyên nghiệp
Thương hiệu mạnh

Kèm theo các tổ chức chuyên nghiệp

Học và kiếm tiền

Học hỏi kiến ​​thức tài chính chuyên nghiệp từ những nhà quản trị thành công.

Hợp lý hóa quy định điều chỉnh

Quy tắc phân phối có thể thương lượng, chu kỳ giao dịch có thể tùy chỉnh.
Đáp ứng nhu cầu quản lý tiền
Hệ thống mạnh mẽ

Đáp ứng nhu cầu quản lý tiền

sản phẩm sáng tạo

Hệ thống quản phân bổ quỹ được phát triển độc lập

Mô-đun quản lý phân bổ tỷ lệ phần trăm

Top liquidity provider
A comprehensive risk control system
Up to 5 million EUR investor insurance
Dịch vụ khách hàng

Chủ đầu dự án

Bằng cách ủy thác quỹ cho các nhà quản lý và lựa chọn phân phối rủi ro và lợi nhuận dựa trên sở thích của chính mình, mục tiêu tăng trưởng quỹ đã đạt được

Quản trị viên tài khoản

Quản trị viên tài khoản có quyền vận hành và quản lý tài khoản, nhưng không có bất kỳ quyền truy cập tự chủ nào vào tiền.

Người khởi tạo dự án

Người khởi xướng dự án là đối tác IEXS đã khởi xướng dự án X-PAMM và yêu cầu chỉ định quản trị viên và nhà đầu tư.