Chat with us, powered by LiveChat

lịch kinh tế

Tìm Lịch kinh tế trong các công cụ FX của chúng tôi và lập kế hoạch giao dịch của bạn chính xác đến từng phút dựa trên các báo cáo kinh tế sắp được công bố và biến động ước tính.

giao dịch ngay

Cách sử dụng bảng biến động theo thời gian thực Forex

Bảng biến động thời gian thực ngoại hối có thể hiểu trực quan tỷ giá hối đoái

Lập kế hoạch giao dịch của bạn dựa trên giá tỷ giá hối đoái hiện tại, dự báo và biến động ước tính của các loại tiền tệ khác nhau.

Cách sử dụng Lịch kinh tế của bạn

Hãy xem các sự kiện kinh tế theo lịch trình trước khi lập kế hoạch Giao dịch

Lập kế hoạch giao dịch của bạn chính xác đến từng phút dựa trên các báo cáo kinh tế sắp được công bố, các sự kiện kinh tế trước đó, dự báo đồng thuận và biến động ước tính.